Twój wewnętrzny system operacyjny

Print

Dlaczego warto go aktualizować?

Aleksander Teisseyre

Pobierz plik pdf

 

W ważnym, przystępnie napisanym artykule „Introduction to Integral Theory and Practice” („Wprowadzenie do teorii i praktyki integralnej”), Ken Wilber używa metafory systemu operacyjnego, pochodzącej ze świata informatyki. Zapowiada to podtytuł: „IOS Basic and the AQAL Map” („Integralny System Operacyjny w wersji podstawowej oraz mapa AQAL”).

Zanim się oburzymy na porównania z dziedziny informatyki, zastosowane do człowieka, przyjrzyjmy się, czy są one trafne i pomocne. Być może przez takie radykalne uproszczenie możemy szybciej uchwycić istotę tego, co nam chce powiedzieć Wilber na temat ludzkiej natury i rozwoju.

IOS Basic oznacza podstawową wersję systemu operacyjnego, natomiast AQAL Map to jedna z nazw Teorii Integralnej Kena Wilbera. Artykuł jest wprowadzeniem do Teorii Integralnej, kwintesencji całego dorobku Wilbera, a konkretnie do jej najprostszej wersji, obejmującej jednak wszystko, co w tym modelu najbardziej istotne.

Artykuł jest napisany prostym językiem , ilustrowany zrozumiałymi przykładami, jest zatem idealnym pomocnikiem, jeśli chcemy bliżej poznać podejście integralne.

Integralny System Operacyjny jako metafora

Co to takiego Integralny System Operacyjny? To metafora. Dotyczy Teorii Integralnej w jej licznych zastosowaniach. A oto kolejna metafora - każde z tych zastosowań można porównać do aplikacji – do programów komputerowych, które doskonale znamy. Mamy więc system operacyjny (Teoria Integralna) i aplikacje (jej zastosowania).

Psychologia integralna to przykład aplikacji. Jej „uruchamianie” jest możliwe właśnie dzięki Integralnemu Systemowi Operacyjnemu, czyli Teorii Integralnej. Takich aplikacji może być nieskończenie wiele, a system operacyjny tylko jeden. Do chwili obecnej objęto już podejściem integralnym wiele kluczowych dziedzin, takich jak ekologia, medycyna, polityka, edukacja, biznes, sztuka i wiele innych. Chociaż te dziedziny istnieją bez Integralnego Systemu Operacyjnego, dzięki niemu zamieniają się w swoje „integralne” odpowiedniki: integralną psychologię, integralną ekologię, etc. I zyskują na tym.

Co wnosi ta „integralność”? Integralny oznacza kompletny. Zatem na przykład integralny biznes oznacza kompletne podejście do biznesu, czyli kompletną, wszechstronną teorię, której towarzyszy  podobnie wszechstronna praktyka. To samo dotyczy wszystkich innych, integralnych dziedzin.

Skąd się bierze ta „kompletność” integralnych aplikacji? Teoria Integralna jest najpełniejszym z dotąd znanych opisów rzeczywistości. To dzięki niej można tworzyć „kompletne”, czyli „integralne” opisy różnych dziedzin.

Na czym polega podejście integralne?

Dowolną teorię można porównać do mapy, która opisuje jakieś terytorium. To dobra metafora. Wszyscy mieliśmy w ręku mapę i potrafimy ją odróżnić od terytorium, po którym kroczymy z mapą w ręku. Podobnie mapą jest na przykład psychologia, a odpowiadające tej mapie terytorium to człowiek - wszystko, co dotyczy jego wnętrza, zachowania i interakcji. Mapą jest ekologia, a terytorium to nasza żywa planeta.

Badając setki różnych „map”, Ken Wilber szukał w nich uniwersalnych wzorców, wspólnych wątków. Znalazł ich pięć. Na podstawie tych pięciu powtarzających się wzorców, po ich dokładnym opisaniu i zdefiniowaniu, Wilber zaproponował uniwersalny, „integralny” opis rzeczywistości, teorię składającą się z pięciu elementów.

Teoria Integralna jest nieco inna niż „klasyczne” teorie. Jest metateorią. Jest ona mapą, to prawda, ale jej terytorium to inne mapy, cały ludzki dorobek, jaki do tej pory powstał. Jest to, można powiedzieć, „mapa map”.

Wygląda to na skomplikowane… J Jednakże opis rzeczywistości, jaki zaproponował Ken Wilber  jest zaskakująco prosty i elegancki.

Co się składa na Integralny System Operacyjny?

Te pięć elementów, przy pomocy których można opisać cały Kosmos (Kosmos z dużej litery oznacza wszystko, co istnieje, nie tylko świat materialny) to kwadranty, poziomy, linie, stany i typy. Warto się tych nazw nauczyć na pamięć – są jak słowa elementarza. Smile

Artykuł Wilbera, o którym wspomnieliśmy, i który warto uważnie przeczytać, wyjaśnia każdy z tych elementów, oraz pokazuje, jak się mają do siebie, w jaki sposób składają się na pełny, wszechstronny opis rzeczywistości.

Warto pamiętać (co podkreśla Wilber), że te pięć elementów funkcjonuje w nas, i każdy z nich jest w dowolnym momencie dostępny naszej świadomości. Wystarczy się na nim skoncentrować. Możemy zatem sami sprawdzić sensowność tej meta-mapy.

Integralny System Operacyjny w działaniu

Kiedy się już do niej przekonamy, możemy z niej korzystać na co dzień. To tak jakbyśmy dostali do rąk mapę znacznie dokładniejszą i wiarygodniejszą niż ta, którą dysponowaliśmy wcześniej. Więcej - ta mapa jest kompletna! Nie znajdziemy się w sytuacji, kiedy jakiegoś kawałka brakuje, nie wiemy, gdzie jesteśmy, albo, co gorsza wykorzystujemy zastępczo inny kawałek mapy zamiast brakującego (co się nagminnie zdarza). Smile

Kiedy już jesteśmy przy metaforach, lepszą metaforą Teorii Integralnej jest siatka mapy. Siatka mapy, jak wiadomo, składa się z południków i równoleżników. Każdy kontynent jest nimi przecięty. Lądy znajdujące się na tej samej szerokości czy długości geograficznej mają pewne cechy wspólne (szerokość geograficzna mówi o klimacie, długość geograficzna o lokalnym czasie).

Na mapie integralnej nie ma południków i równoleżników, ale są kwadranty, poziomy, linie, stany i typy. Patrząc przez nie na dowolną teorię, na dowolne zjawisko, dowolną całość, dostrzegamy w niej te aspekty.

Integralny System Operacyjny to zdyscyplinowany sposób widzenia rzeczywistości. Dzięki niemu niczego istotnego nie przeoczymy. Wspiera każdą aplikację, ale nie wspiera dowolności. Skłania nas do spojrzenia uporządkowanego, kompletnego, czyli integralnego.

Czytając artkuł Wilbera, poznamy bliżej wspomniane pięć elementów, klucz do zrozumienia całego świata i nas samych. Wzbogacimy tym samym nasz „wewnętrzny system operacyjny”, na który składają się nasze przekonania, wartości, postawy, wiedza i umiejętności.

Integralny System Operacyjny wspiera nasz rozwój

Nasz wewnętrzny system operacyjny jest zawsze „integralny”, gdyż zawiera pięć elementów, o których mówi Ken Wilber. Jednak możemy nie być ich świadomi. Wilber proponuje, abyśmy spróbowali odkryć je w swojej świadomości. To dobry początek.

Warto sobie jedna uświadomić, że systemy operacyjne mają różne wersje. Każda kolejno wydana wersja robi to, co poprzednia, ale lepiej, sprawniej. W dodatku wnosi nowe możliwości. Być może pamiętamy jeszcze popularny i zasłużony system operacyjny Microsoftu – Windows 3.1. Był bardzo dobry! Teraz mamy Windows 8, system, który potrafi znacznie więcej. Dokonała się ewolucja od dobrego do lepszego, i dalej postępuje.

Podobnie jest z nami. Co jakiś czas aktualizujemy swój wewnętrzny system operacyjny. Nasz system operacyjny, mówiąc codziennym językiem, to nasz sposób funkcjonowania w świecie. To nasze przekonania, wartości, postawy, wiedza i umiejętności. Od ich stopnia rozwoju zależy nasza efektywność w życiu, nasze powodzenie, nasze poczucie satysfakcji i spełnienia.

Początkowo, jako dzieci, młodzież i młodzi dorośli otrzymujemy coraz to nowsze wersje tego systemu bez naszego udziału i nieświadomie. Jako dorośli możemy dokonywać dalszych aktualizacji, ale musimy za nie płacić – podejmować świadome decyzje o krokach rozwojowych, pracować nad sobą i praktykować w sposób, który nas zmienia od wewnątrz. Wymieniamy któryś  z pięciu opisanych przez Wilbera elementów na jego doskonalszą wersję. A może aktualizujemy jednocześnie wszystkie pięć elementów, czyli zastępujemy cały Integralny System Operacyjny nową wersją? Smile

Aktualizować, czy nie aktualizować?

W wyniku udanej aktualizacji patrzymy szerzej, troszczymy się o więcej, stajemy się mądrzejsi i efektywniejsi. Zmieniamy się, a nie tylko doskonalimy nabytą wiedzę i umiejętności. Nasz wewnętrzny system operacyjny pracuje szybciej, sprawniej, i, co bardzo ważne, potrafi więcej zdziałać.

Praca rozwojowa jest dużo łatwiejsza i skuteczniejsza, jeśli korzystamy z koncepcji Integralnego Systemu Operacyjnego. Mówi on nam bowiem, co nosimy w sobie, jak to działa, co można aktualizować i jakich korzyści możemy się spodziewać.

Jeśli chcemy więcej pomocy w rozwoju, jeśli chcemy wiedzieć, jak dokładnie aktualizować swój Integralny System Operacyjny, warto sięgnąć po podręcznik „Integral Life Practice”, bogate kompendium praktyk rozwojowych, opisanych „integralnie”.

Zacznijmy jednak od przestudiowania najpełniejszej mapy tego, co chcemy doskonalić. Przeczytajmy uważnie artykuł Kena Wilbera „Wprowadzenie do teorii i praktyki integralnej. Integralny System Operacyjny w wersji podstawowej oraz mapa AQAL”. Owocnej lektury!

 

**********************************************************************

Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuł można rozprowadzać bezpłatnie, w całości, w formacie pdf, w wersji elektronicznej lub drukowanej. Publikowanie całości lub fragmentów drukiem lub na stronie internetowej wymaga zgody właściciela praw autorskich.

© 2013 Integral Cafe (wersja polska). Wszelkie prawa zastrzeżone  http://www.integralcafe.pl

Pobierz plik pdf

Add your comment

Your name:
Your email:
Your website:
Subject:
Comment: