Integralne przywództwo w świecie VUCA


Maciej Gutkowski, Jarosław Holwek

Pobierz plik Pdf

Wprowadzenie

Żyjemy w świecie przyspieszających przemian, gdzie ilość różnych zmiennych osiągnęła stopień komplikacji niespotykany nigdy wcześniej w historii ludzkości. Nowe technologie oparte na Internecie, niekiedy zwane wywrotowymi, praktycznie w okresie jednej dekady kompletnie zmieniły światową gospodarkę w takich dziedzinach jak: komunikacja, bankowość, transport, hotelarstwo, edukacja. A to dopiero początek głębokich zmian we wszystkich dziadzinach nauki i gospodarki. Pod wpływem działalności człowieka następuje ocieplenie klimatu, co będzie skutkowało ogromnymi ruchami migracyjnymi i zmianami społeczno-politycznymi na skalę niewyobrażalną. Do tego dochodzi zmiana układu sił na świecie, słabnie USA i UE na rzecz Chin. Wzbiera fala populizmów, odradzają się nacjonalizmy, wzrasta zagrożenie terroryzmem i globalnym konfliktem nuklearnym. Media społecznościowe zmieniły zasady rządzące ludzkimi relacjami w sferze prywatnej i publicznej. Nic nie jest takie jak było, a parafrazując motto znanego serialu „Twin Peaks”: „nic nie jest takie jak się wydaje”. Aby oddać adekwatnie stan w  jakim znalazł się świat amerykańscy wojskowi ukuli termin VUCA[1] , który jest akronimem od angielskiego:

V = Volatility (zmienność) – tempo i dynamika zachodzących zmian

U = Uncertainty (niepewność) -  trudność w ocenie wartości informacji

C = Complexity (złożoność) – wzajemne uwarunkowanie różnych systemów

A = Ambiguity  (niejednoznaczność) – trudności w rozumieniu i interpretowaniu informacji

Read more...

Europejska Konferencja Integralna 2018

Maciej Gutkowski

Pobierz plik Pdf

Relacja z konferencji "Przyjaciele Ewolucji – III Międzynarodowa Konferencja Integralna 2018"

Kilka refleksji nad światem integralnym

Miejsce akcji: Hotel Azur nad jeziorem Balaton na Węgrzech. Ogromny kompleks konferencyjny położony nad malowniczym wybrzeżem; ponad 600 uczestników i 180 prezenterów, czyli naprawdę wielka impreza. Czas akcji 23.05 do 27.05.2018.  Dzień zaczynał się zazwyczaj serią kluczowych prezentacji w głównej Sali prowadzonych przez integralnych luminarzy tzw. key note presenters takich jak: Ken Wilber, Roger Walsh, Susanne Cook Greuter, Terry Paten i inni. Później następował „elevator pitch”, tj. ekspresowa prezentacja warsztatów mających się odbyć w danym dniu. Przez kilkadziesiąt sekund (tyle ile się zwykle jedzie windą) prowadzący warsztaty zaznajamiali widownię z treścią swoich zajęć w pigułce. Na tej podstawie można było dokonać wyboru zajęć, które trwały do wieczora. Po kolacji obywały się różne imprezy; tańce, wycieczki statkiem, gulasz party, muzyka na żywo. Działo się dużo i intensywnie. W ciągu pięciu dni odbyło się 147 warsztatów lub wykładów nie licząc kluczowych prezentacji, które miały charakter „plenarny”. Pogoda była wspaniała.

Read more...

Siedem przemian lidera

David Rooke i Wiliam R. Torbert

Tłumaczenie: Jarosław Holwek

Pobierz plik Pdf

Liderem nie można się urodzić, liderem można się stać.

A to w jaki sposób liderzy się rozwijają jest kluczowe dla zmian organizacyjnych

Oryginalny tekst: https://www.researchgate.net/publication/7929214_Transformations_of_Leadership

Większość psychologów rozwojowych zgadza się, że tym, co różnicuje liderów, jest nie tyle ich filozofia przywództwa, ich osobowość, czy ich styl zarządzania, ile raczej ich wewnętrzna „logika działania” – opisująca sposób, w jaki interpretują oni swoje otoczenie i jak reagują, kiedy ich władza czy bezpieczeństwo są kwestionowane. Stosunkowo niewielu liderów próbuje zrozumieć swoją własną logikę działania, a jeszcze mniej próbuje eksplorować możliwości jej zmiany.

Read more...

Zarys Teorii Integralnej

Print
Pobierz plik pdf

Wstęp do uniwersalnej koncepcji rozwoju na XXI w

Sean Esbjörn-Hargens

„Słowo integralny znaczy: kompletny, całościowy, niemarginalizujący, obejmujący wiele różnych aspektów. Integralne podejście do dowolnej dziedziny pozwala na włączenie tak wielu perspektyw, stylów myślenia i metodologii, jak to tylko możliwe przy zachowaniu spójności w rozumieniu danego zagadnienia. W pewnym sensie, podejście integralne jest "meta-paradygmatem", lub metodą łączenia już istniejących paradygmatów w sieć powiązań, które się wzajemnie uzupełniają i wzbogacają.”

- Ken Wilber[1]

Świat nigdy jeszcze nie był tak skomplikowany jak obecnie – niekiedy przyprawia nas to o zawrót głowy i bywa emocjonalnie przytłaczające. Można mieć wrażenie, że w miarę jak próbujemy stawić czoła najważniejszym problemom naszych czasów: wojującym fundamentalizmom religijnym, degradacji środowiska naturalnego, dysfunkcjonalnym systemom edukacyjnym, egzystencjalnej alienacji i niestabilności rynków finansowych, świat staje się jeszcze bardziej skomplikowany i coraz bardziej nieprzewidywalny.

A jednocześnie liczba dyscyplin i światopoglądów, które można brać pod uwagę, gdy mierzymy się z tymi wyzwaniami, nigdy nie była tak wielka; dysponujemy wręcz nieprzebranym bogactwem różnych perspektyw. Jednak bez ich wzajemnej korelacji, bez powiązania, bez wzajemnego wykorzystania, tracimy lub znacznie osłabiamy ich przydatność w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Dzisiaj wszyscy jesteśmy częścią globalnej społeczności i dlatego potrzebujemy systemu globalnego w założeniach, lecz liczącego się z realiami codzienności tu i teraz, który wykorzysta różnorodność dostępnych metod do wspierania zarówno naszych indywidualnych wysiłków, jak i wdrażania inicjatyw wspólnotowych.

Read more...

Stadia społecznego rozwoju

Print

Kulturowe procesy, które rozniecają konflikty, upowszechniają dobrobyt i kształtują globalizację

Don Edward Beck, Ph. D

Pobierz plik pdf

Dyskusje o globalizacji dotykają jedynie powierzchni zjawisk,  pod którymi znajdują się ukryte przed naszym wzrokiem głębokie uskoki kulturowe, podobne do wielkich, kontynentalnych pęknięć tektonicznych. Niepowodzenia w rozumieniu i radzeniu sobie z tymi ewolucyjnie wykrystalizowanymi systemami wartości skutkują niepotrzebnymi konfliktami światopoglądowymi, ciągłymi antagonizmami „my” kontra „oni”, przemocą na gruncie klasowym oraz kosztownymi, upolitycznionymi rozwiązaniami, które najczęściej są zupełnie nieadekwatne do problemów,  jakie próbują rozwiązywać. Te „uskoki tektoniczne” ujawniły się  z całą mocą podczas obrad WTO w Seattle[1]. Pytanie brzmi: gdzie szukać   integrujących, spójnych zasad i procesów, w oparciu o które moglibyśmy przerzucić  mosty ponad głębokimi podziałami?  Jak można rozsupłać ten gordyjski węzeł globalnych konfliktów? Jak połączyć dla wspólnego dobra kapitalistyczną skuteczność z socjalistycznymi ideałami? Proponujemy  Dwanaście Postulatów wyrastających z próby zrozumienia natury procesów, które jak sądzimy całościowo tłumaczą złożoną dynamikę sił kształtujących ludzkie kultury, społeczności i państwa.

Ludzkości - Quo Vadis?

W naszej postmodernistycznej i pozimnowojennej epoce, w  obliczu kształtującego się nowego globalnego ładu,  zadajemy sobie rozmaite ważne pytania o rolę sztywnych ideologii, granice państwowe, znaczenie własności, utopie technologiczne, mając na przeciw  naiwne oczekiwania równości i sprawiedliwości. Słyszymy wszystkie te głosy. Rejestrujemy wszystkie te żądania. Docierają do nas wszystkie te „prawdy”. Obserwujemy niezliczone demonstracje i odsłony ulicznego teatru. Towarzyszy nam poczucie, że  owe głosy płyną z Wieży Babel. Nic dziwnego, bo realia są tak różnorodne, myśli tak splątane, a rozwiązania tak przeciwstawne. To trochę tak, jakby sześć miliardów ludzi wdrapało się na szczyt tej wieży i stamtąd wykrzykiwało do nas swoje żądania. Czasem ma się wrażenie, że  każdy z nich domaga się swojego miejsca pod słońcem, swojej bezpiecznej niszy i darmowych biletów do Disneylandu.

Gdyby ktoś przeprowadził merytoryczną analizę wszystkich książek i artykułów na temat globalnych rozbieżności, albo prześledził akademickie spory lub nawet polityczne debaty prowadzone w narodowych parlamentach czy podczas międzynarodowych szczytów, zobaczyłby kilka jasnych i wyraźnych schematów myślenia. Kapitalizm jest wspaniały – lub zachłanny. Socjalizm jest humanitarny – albo destrukcyjny. Technologia jest błogosławieństwem bądź przekleństwem. Bogaci są tacy dlatego, że ciężko pracują, albo po prostu wygrali na loterii życia. Biedni są biedni, bo są niezaradni albo są ofiarami wyzysku bogatych. Rozwój ekonomiczny i podział dóbr doprowadzi do wyrównania szans albo być może spowoduje globalne ogłupienie. Co z tego jest prawdą?

Read more...

Integracja Integralnych

Print
PDF

Drodzy Państwo (Integralni),

Należymy do nieformalnej „społeczności integralnej”.
Podejście integralne, tworzone przez takich ludzi jak Ken Wilber, pomaga nam w rozwoju, w relacjach międzyludzkich, w działaniu i w rozumieniu świata. Uważamy, że jest niezwykle cenne szczególnie w dzisiejszym złożonym i szybko się zmieniającym świecie.

W Polsce nie istnieje obecnie żadne skonsolidowane środowisko integralne, które rozwijałoby wspólnie myśl Kena Wilbera, wspierało się wzajemnie w lepszym rozumieniu podejścia integralnego oraz w inicjatywach związanych z wcielaniem go w życie na różnych polach.

Wiemy, że jest wiele osób, które są zafascynowane dorobkiem Wilbera i jego współpracowników oraz które próbują rozpowszechniać i wcielać w życie myśl integralną w różnorodnych obszarach życia i nauki: w sporcie, edukacji, biznesie, szkoleniach, coachingu, edukacji. Jest też wielu pasjonatów, którzy samodzielnie zgłębiają temat. Osoby te działają jednak w osamotnieniu lub w małych grupach skupionych na jakiejś pojedynczej dziedzinie.

Proponujemy połączyć nasze siły i zbudować polską społeczność integralną!
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych!
Celem powstania takiego forum byłaby wymiana myśli i doświadczeń, wspieranie się wzajemne w różnych ciekawych inicjatywach: duchowo, poprzez wymianę wzajemnych usług i wiedzy z różnych dziedzin a może nawet materialnie. Wspólnie łatwiej byłoby też popularyzować idee integralne.

Nie chcemy narzucać naszej wizji – chcemy, aby wyłoniła się w dialogu, który rozpoczynamy tym listem.
Rzucamy tylko kilka bardzo ogólnych propozycji działania:
- Rozpocząć dialog na temat, jak stworzyć ogólnopolską społeczność integralną. Jakie będzie miała cele? Jakimi zasadami powinna się kierować? Jak powinna być zorganizowana?
- Stworzyć i zrealizować projekt budowy platformy, czyli wirtualnego domu ogólnopolskiej społeczności integralnej. Jak powinna wyglądać taka platforma (strona internetowa)? Przez kogo będzie z budowana i przez kogo administrowana? Jak sprawić, aby była żywa, z dużą ilością aktywnych użytkowników?
- Rozpocząć dialog na temat inicjatyw i projektów tej nowej, ogólnopolskiej społeczności w ciągu najbliższy kilku lat. Czym będziemy się zajmować? Jak możemy popularyzować podejście integralne w całym społeczeństwie? Jak możemy się wspierać nawzajem w ramach naszej społeczności?
Celowo nie ograniczamy Waszej wyobraźni gotowymi propozycjami. Zapraszamy – przyłączcie się już teraz, na etapie koncepcji. Główkujcie, proponujcie, piszcie!

Tym listem chcemy sprawdzić, czy jest potrzeba oraz wola, żeby trochę skonsolidować, a właściwie zbudować polskie środowisko integralne.
Naszą platformą kontaktową będzie na początku Facebook “Integralny Świat”. Możecie również pisać na adres mailowy dowolnego z podpisanych.
Możliwe jest stworzenie wygodnej platformy komunikacyjnej do naszego dialogu – jakiej? – proponujcie.

Pozdrawiamy
Aleksander Teisseyre [Warszawa] - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jarosław Holwek [Warszawa] - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Maciej Gutkowski [Warszawa, Berlin] - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

P.S. Osoby, które dysponujące czasem i nie mają awersji do ankiet, prosimy o wypełnienie tej, którą załączyliśmy na stronie Facebook "Integralny Świat"

Opisanie słonia

Print
PDF

Czyli jak zobaczyć całość i zrozumieć sedno?

Jarosław Holwek

Paradoksy poznania

W naszym poznawaniu świata i siebie samych często przewija się marzenie o zrozumieniu istoty rzeczy, problemu, sytuacji. Jest to marzenie o zrozumieniu obiektywnym i kompletnym. Takim, które pozwala zdystansować się do sytuacji i znaleźć z niej optymalne wyjście. Tymczasem, ograniczeni ułomnością własnych zmysłów, schematów poznawczych oraz brakiem wiedzy i umiejętności, najczęściej potrafimy spoglądać na świat z jednej, góra dwóch perspektyw. I jesteśmy jak jeden z tych niewidomych starców z buddyjskiej przypowieści, zapytanych o to, jak wygląda słoń, którego każdy z nich przed chwilą dotykał. I jeden porównał słonia do liścia, bo dotykał ucha, inny do węża, bo trzymał trąbę, a jeszcze inny, stojący obok nogi dałby się zabić za to, ze słoń wygląda jak kolumna podtrzymująca strop w świątyni. Żadnemu z nich nie można zarzucić mijania się z rzeczywistością. Ale czy oznacza to, że zrozumieli, czym jest słoń?

Read more...

Echa konferencji integralnej w Budapeszcie

Print
PDF

Kim jest Jurek Grycan

Jurek jest pionierem integralnego podejścia do sportu w Polsce. Jest eksperten i trenerem tenisa stołowego, a także wychowawcą trenerów. Jego pasją, którą z powodzeniem realizuje od lat, jest rozwój tenisa stołowego w Polsce w oparciu o podejście integralne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

www.integralnytenisstolowy.com

Refleksje po Integralnej Europejskiej Konferencji Budapeszt 2014.05.07-11

Jerzy Grycan

Organizacja IEC 2014

Integralna Europejska Konferencja 2014 została zaplanowana i zrealizowana przez organizację "Integral Europe". Głównymi organizatorami byli Bence Ganti (Wegry), Dennis Wittrock (Niemcy) oraz grupa ich najbliższych przyjaciół. Dennis Wittrock stworzył kilka lat temu forum integralne w Niemczech, które przeprowadziło kilka dużych konferencji, integrowało środowisko niemieckie, nawiązało kontakty z innymi krajami. Bence Ganti jest twórcą Integralnej Akademii w Budapeszcie wokół której udało mu się zebrać kilkaset osób. Intencją organizatorów było spotkanie wielonarodowe, zebranie w Budapeszcie jak najliczniejszej grupy Europejczyków zainteresowanych integralną wizją świata i jej ucieleśnieniem. Przez ostatni rok intensywnie rozwijano stronę internetową konferencji. Nawiązano kontakt z integralnymi aktywistami z różnych krajów Europy. Przeprowadzono cykl spotkań on-line z różnymi ludźmi.

Organizatorzy przygotowali bardzo atrakcyjny i bogaty program. Zaplanowano: 5-dniowe spotkanie;

Spotkania kluczowych prelegentów takich jak Ervin Laszlo, Ken Wilber, Roger Walsh czy Susanne Cook-Greuter; Kilkadziesiąt 20 minutowych spotkań w 8 różnych salach według kilkunastu bloków tematycznych (jeden z warsztatów, na temat integralnego przywództwa oraz metody 'open space', zaplanowany został przez naszego kolegę z Warszawy, Aleksandra Teisseyre), do wyboru, jeden z ośmiu bloków; Cykl kilkudziesięciu 3 godzinnych warsztatów w 8 różnych salach według tematów; Sesję plakatową, eksponowaną podczas całej konferencji (jeden z plakatów został przygotowany przez "Integralny Tenis Stołowy" i dotyczył programu "FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa w tenisie stołowym").

Kluczowi prelegenci

Kryzys. "Kluczowi prelegenci" poruszali tematy ogólne, w jakim punkcie jest ruch integralny (cywilizacja, ludzkość itp.) i co z tego dla nas wynika. Przewijała się sprawa kryzysu na świecie: chorej linearnej ekonomii, nietrwałości, niespójności, wysokiego stresu, sztucznych podziałów itp. Podkreślano, że kryzys ten jest mieszanką problemów stworzonych przez wcześniejsze etapy rozwoju – konserwatyzm (feudalizm), modernizm, postmodernizm. Integralni liderzy dość zgodnym głosem mówią o tym, że problemy te można rozwiązać, rozwijając się na nowy poziom świadomości - świadomości integralnej. Ken Wilber porównując historię Ameryki i Europy stwierdził, że "bogactwo historyczne i kulturalne Europy", jej "ogromny potencjał" wyznacza jej szczególne miejsce dla dokonania kolejnej zmiany paradygmatu. Według Ervin’a Laszlo mamy około 10-20 lat na odejście od cywilizacji opartej na nieodnawialnych źródłach energii (ropie itp.) i zbudowanie cywilizacji opartej na energii słońca i odnawialnych źródłach. Pojawiła się stara chińska myśl, że kryzys to jest także okazja.

Read more...

Raport z integralnego Budapesztu

Print
PDF

Jeff Salzman

Tłumaczył: Aleksander Teisseyre

Kim jest Jeff Salzman

Jeff Salzman

Przez trzy lata Jeff pracował u boku Kena Wilber, rozwijając Integral Institute - międzynarodowe centrum teorii integralnej i jej zastosowań. Praktykuje od dawna w wielu duchowych tradycjach i posiada tytuł magistra w buddyzmie tybetańskim, przyznany przez Naropa University.

Jeff spędził kilka ostatnich lat jako kierownik i główny nauczyciel Boulder Integral Center, którego jest współzałożycielem. Podróżuje, naucza, oraz komentuje bieżące wydarzenia na stronach Integral Life i Daily Evolver.

Daily Evolver

Daily Evolver to cotygodniowa dyskusja na temat bieżących wydarzeń na świecie. Celem dyskusji jest przedstawienie punktu widzenia, który pomaga zrozumieć ludzi, wydarzenia i idee, kształtujące współczesny świat. Daily Evolver opiera się na perspektywie integralnej, która pomaga zrozumieć złożoność, niepokój i zawirowania, które obserwujemy wokół nas. Wspiera jedną z najważniejszych praktyk –praktykę bycia poinformowanym.

To wspaniałe! Właśnie wróciłem z konferencji w Budapeszcie „First Integral European Conference” (IEC) i szykuję się do spotkania „Integral Living Room” tu, w Boulder, w najbliższy weekend. Mój integralny puchar przelewa się! Ale nie narzekam. Wprost przeciwnie, jestem zainspirowany, czuję się odnowiony, kochający i bardziej niż kiedykolwiek zaangażowany we wspieranie integralnego myślenia i funkcjonowania.

Jeff Salzman and Terry PattenTrochę w biegu, ofiaruję świeże jeszcze refleksje na temat IEC:

Najistotniejsze, co przywiozłem z konferencji to przekonanie, że europejska scena [integralna] jest żywa, że rośnie i ma własną tożsamość. Nie jest już satelitą lub przedmieściem amerykańskiego ruchu integralnego.

To jest niezwykle ekscytujące, ponieważ powstało kolejne, rodzime „karmiczne pole”, w obrębie którego może się rozwijać integralna wizja.

To ciekawe, co się dzieje, gdy jakiś nurt zostaje przeszczepiony z jednej kultury do drugiej. Często zostaje przez to oczyszczony, ponieważ karma i bagaż pozostają w pierwotnym kraju, a najcenniejsze nasiona kiełkują w nowej ziemi. Widzieliśmy to w kontekście kultury nowoczesnej i demokracji . Podwaliny powstały w Europie, ale zostały szybko przeszczepione do Ameryki, gdzie nie było historii monarchii.

Widzimy to dzisiaj w kontekście przeniesienia religii ze Wschodu na Zachód. W tym wypadku bagaż kulturowy rdzennego buddyzmu zostaje porzucony, natomiast doktryny i praktyki przeniesione na Zachód.

A teraz nurt integralny rośnie na świeżym, nowym polu. Węgrzy twierdzą, że ich warzywa smakują lepiej ze względu na wyjątkowe i bogate gleby (i mają rację !). Obserwowanie, jak rozwija się ruch integralny w europejskim środowisku będzie fascynujące.

Read more...

Pierwsza Europejska Konferencja Integralna 8-11 maja 2014

Print
PDF

Mamy już za sobą historyczne wydarzenie - First European Integral Conference w Budapeszcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W konferencji wzięli udział: Maciej Gutkowski, Jerzy Grycan i Aleksander Teisseyre.

Ogólnie - około 250-300 osób z Europy i reszty świata.

Trochę faktów na temat konferencji:

4 dni, 5 prelekcji głównych, ponad 90 prezentacji w 25 sekcjach tematycznych, 38 warsztatów, 5 wydarzeń społecznościowych

Uczestnicy z Europy:

Węgry - 110 osób, Niemcy - 55 osób, Wielka Brytania - około 20, Szwajcaria - 14, Hiszpania - 12, Holandia - kilkanaście, Austria - 8, Belgia - 7, Dania - 18, Bułgaria -  4, Chorwacja - 3, Czechy - 3, Estonia - 1, Finlandia - 2, Francja - 5, Italia - 3, Polska - 3, Portugalia - 3, Rosja - 2, Serbia - 2, Szwecja - 4, Słowacja - 1, Ukraina - 2,

Uczestnicy spoza Europy:

USA - 26, Kanada - 4, India - 4, Japonia -1, Południowa Afryka - 1, Australia - 3, Kamerun - 1, Meksyk - 1

Poniżej zamieszczamy pierwszą, osobistą relację - Maćka Gutkowskiego.

Przyłącz się do dyskusji, nawiązując do tematu konferencji (o której informacje znajdziesz tutaj), oraz do relacji Maćka.

Jakich inspiracji dostarcza nam, jakiej lekcji udziela to wydarzenie, stworzone przez niewielki krąg osób z Węgier, Niemiec i kilku innych krajów Europy dla reszty Europy i świata?

Jak to się ma do ruchu integralnego w Polsce?

Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!!!

First European Integral Conference 8-11 May 2014

Print
PDF

Kilka osobistych impresji

Maciek Gutkowski

1. Najważniejsze słowa klucze: przestrzeń „My” i „Pole”. „Pole” to pojęcie zarówno kosmologiczne, jak i socjologiczne i psychologiczne. Świadomość i jej specyficzne formy pojawiają się w organizacjach-polach-organizmach jako wyraz twórczego ducha, albo gry energii subtelnych, albo jeszcze inaczej, jako synergii specyficznych wartości. Czuję, że reflektor integralny jest skierowany na społeczności, bo tam najszybciej nabrzmiewa potencjał ewolucyjny.

2. Budowa organizacji odbywa się organicznie. Najpierw pojawia się grupa myślących podobnie, stopniowo przekształcają się w środowisko, które wytwarza „pole”. To pole to nic innego jak gra energii oddolnej i potrzeb w przestrzeni „My”; z tego napięcia stopniowo wyłania się misja i przywódcy, którzy formułują cele i tworzą organizację. W przypadku Akademii Integralnej w Budapeszcie, to szkoła psychoterapii, opierającą się, jak mniemam, na modelu integralnym.

3. Widać wyraźnie, że społeczności integralne na świecie budują się wokół trzech najważniejszych aplikacji Teorii Integralnej: psychoterapia, coaching biznesowy i edukacja, z przewagą pierwszych dwóch, bo oprócz zalet Teorii Integralnej wpisują się w trend cywilizacyjny. Z edukacją jest gorzej, bo wymieszanie elementów metafizycznych z filozoficznymi i psychologicznymi Teorii Integralnej  skutecznie ją odsuwa od dyskursu akademickiego. Konwencjonalna, zinstytucjonalizowana edukacja na razie dominuje i jeszcze długo będzie dominować. „Na razie”, bo to nastawienie może się zmienić, choć nie podejrzewam, aby to nastąpiło szybko. Przejście Wilbera na pozycje „guru” nie sprzyja otwarciu Teorii Integralnej na krytykę filozoficzną, a tym samym na wprowadzenie jej do „mainstreamu”. Z drugiej strony widzę dużo cichej inspiracji i zainteresowania Wilberem, bo jest to jedyny znany mi światopogląd, wyrażony w języku filozoficznym, który łączy duchowość z nauką.

Read more...

Od czego zacząć

Jeśli dopiero zaczynasz poznawać myśl Wilbera, polecamy na początek jego artykuł, dostępny w polskim tłumaczeniu "Wprowadzenie do teorii i praktyki integralnej. Integralny System Operacyjny w wersji podstawowej oraz mapa AQAL".

Krótki artykuł Aleksandra Teisseyre "Twój wewnętrzny system operacyjny. Dlaczego warto go aktualizować?" to dobre wprowadzenie do powyższego artykułu. Warto go przeczytać wcześniej.

Osobom, które już czytały Kena Wilbera powyższe artykuły pomogą przypomnieć sobie i uporządkować ten materiał.

Twój wewnętrzny system operacyjny

Print

Dlaczego warto go aktualizować?

Aleksander Teisseyre

Pobierz plik pdf

 

W ważnym, przystępnie napisanym artykule „Introduction to Integral Theory and Practice” („Wprowadzenie do teorii i praktyki integralnej”), Ken Wilber używa metafory systemu operacyjnego, pochodzącej ze świata informatyki. Zapowiada to podtytuł: „IOS Basic and the AQAL Map” („Integralny System Operacyjny w wersji podstawowej oraz mapa AQAL”).

Zanim się oburzymy na porównania z dziedziny informatyki, zastosowane do człowieka, przyjrzyjmy się, czy są one trafne i pomocne. Być może przez takie radykalne uproszczenie możemy szybciej uchwycić istotę tego, co nam chce powiedzieć Wilber na temat ludzkiej natury i rozwoju.

Read more...

Witamy!

Integralny Świat to witryna związana z osobą Kena Wilbera i z jego dziełem. Można tu znaleźć informacje o wydarzeniach i inicjatywach środowisk integralnych w Polsce i na świecie.

Zapraszamy do współpracy!

Wszelkie pomysły do co udoskonalenia serwisu mile widziane.

Chętnie opublikujemy też tłumaczenia ważnych tekstów z integralnej tematyki, a także artykuły własne!

Nasza misja

Print
PDF

Naszą misją jest popularyzacja myśli Kena Wilbera.

Teoria integralna Kena Wilbera to kompletna "mapa" rzeczywistości. Perspektywa, która wprowadza ład w nasze doświadczenie. Integruje naukę, religię, sztukę i umożliwia pełniejsze spojrzenie na wszystko, co nas otacza, na nas samych, od materii po sferę Ducha.

Podejście integralne znajduje coraz liczniejsze praktyczne zastosowania. Znajomość zarówno teorii jak i jej zastosowań jest czymś niezwykle cennym, być może nieodzownym w obecnym świecie, na etapie szybkich zmian w każdej dziedzinie życia. Teoria integralna wprowadza ład w nasze doświadczenie, pozwala śledzić kierunek zmian i skuteczniej nimi kierować.

Chcemy choć w niewielkim stopniu pomóc wszystkim zainteresowanym w korzystaniu z tego źródła.

Urodził się 31 stycznia 1949 w Oklahoma City. Jest jedynakiem. Jego ojciec był wojskowym, w czasie drugiej wojny światowej pilotem, a wcześniej wybitnym sportowcem. Ken zawdzięcza mu tężyznę fizyczną oraz tęgi umysł. Matka pomogła mu rozwinąć wrażliwość, wprowadziła w świat estetyki i sztuki. W szkole i na studiach Ken był prymusem i liderem. Wybitnie uzdolniony, myślał o karierze naukowej. Zaczął studiować biochemię. Ale w pewnym momencie przestał się fascynować nauką i zaczął poszukiwać. Zarabiał na życie korepetycjami i zmywaniem w restauracji, a wolny czas dzielił pomiędzy medytację i lektury. Pierwszą książkę napisał w wieku 23 lat.

Ken Wilber w skrócie